PRAKTIKANTER

PRAKTIKPLATSINFORMATION TILL PRAKTIKANSÖKANDE


Du som söker praktikplats på Trendenser ska vara inskriven som student vid universitet eller högskola alternativt annan relevant utbildning där praktik ingår som poänggivande kurs eller delmoment i utbildningen. Vi kan inte ta emot praktikanter från gymnasium eller högstadieskolor.


Ansökan sker med personligt brev och CV.


Innehållet i praktiken utformas tillsammans med dig. Arbetet i företaget består av många varierande uppgifter. På Trendenser kan du få en inblick i hur det är att arbeta med inredning och design som frilansjournalist och bloggare samt konsult inom sociala medier och online- pr, vidare får du delta vid styling- och fotouppdrag, föreläsningar, bokskrivande och kundtidningsproduktion samt events.


Ersättning: Praktikplatser som har sökts på eget bevåg inom ramen för utbildningar är oavlönade. Praktikanten måbör därför vara berättigad till studiemedel eller liknande ersättning och får själv ansvara för levnadsomkostnader under praktikperioden.


Bostad: Arbetet utgår från Lindome, utanför Göteborg. Praktikanten ansvarar för att ordna bostad samt stå för eventuella merkostnader för resor om den sökande har en annan bostadsort.


Resekostnader: Praktikanten måste själv stå för resekostnader till och från praktikplatsen. Arbetet varierar mellan studion i Lindome och uppdrag on location enligt ök.Trendenser AB står för de lokala resekostnader som eventuellt uppkommer i tjänsten.

 

De dagar Frida arbetar på annan ort kommer dock praktikanten att stanna i Lindome/Gbg och tillsättas arbetsuppgifter som kan utföras under hennes frånvaro om praktikanten inte själv vill bekosta närvaron vid externa uppdrag som möten, föreläsningar, fotouppdrag etc. på annan ort.


Sjukdom: Blir du som praktiserar hos mig tillfälligt sjuk måste du anmäla detta så snart du kan, för att jag ska kunna planera mitt arbete, men du ansvarar själv för att anmäla längre frånvaro/ sjukdom till kursansvarig lärare vid din utbildning/skola.


Försäkringar: Praktikanten ansvarar själv för att du har relevanta försäkringar under praktikperioden.


Sekretess: Praktikanten måste ha skrivit under ett sekretessavtal innan praktikperiodens start. Både före, under och efter praktiken gäller tystnadsplikt kring de projekt och den information som praktikanten får ta del av under sin praktikperiod med hänsyn taget till de uppdragsgivare, kunder och projekt som Trendenser AB arbetar med.


Målsättning och förväntningar:

Vad vill du få ut av din praktikperiod? Erfarenhet, kontakter, bra referenser, bara få se hur det fungerar eller har du mer specifika mål än så? Ange gärna detta i din ansökning.

 

© Copyright. All Rights Reserved.