PRAKTIK

PRAKTIKPLATSINFORMATION TILL PRAKTIKANSÖKANDE


Du som söker praktikplats på Trendenser ska vara inskriven som student vid universitet eller högskola alternativt annan relevant utbildning där praktik ingår som poänggivande kurs eller delmoment i utbildningen. Vi kan inte ta emot praktikanter från gymnasium eller högstadieskolor.


Ansökan sker med personligt brev och CV.


Innehållet i praktiken utformas tillsammans med dig. Arbetet i företaget består av många varierande uppgifter. På Trendenser kan du få en inblick i hur det är att arbeta med inredning och design dels som inredare, dels som bevakande journalist och bloggare men också som marknadskommunikatör / konsult inom sociala medier och online- pr. Som praktikant får du delta vid de verksamheter som passar din utbildning bäst ex. vid styling- och fotouppdrag, reklamfilmsinspelningar, föreläsningar, bokskrivande och kundtidningsproduktion samt events.


Ersättning: Praktikplatser som har sökts på eget bevåg inom ramen för utbildningar är oavlönade. Praktikanten bör därför vara berättigad till studiemedel eller liknande ersättning och får själv ansvara för levnadsomkostnader under praktikperioden.


Bostad: Arbetet utgår från Lindome, utanför Göteborg eller överenskommen plats baserat på studentens inriktning. Praktikanten ansvarar själv för att ordna bostad samt stå för eventuella merkostnader för resor om den sökande har en annan bostadsort.


Resekostnader: Praktikanten måste stå för resekostnader till och från praktikplatsen. Arbetet varierar mellan studion i Lindome och uppdrag on location enligt ök. Trendenser AB står för de lokala resekostnader som eventuellt uppkommer i tjänsten.

 

De dagar vi arbetar på annan ort kan praktikanten komma att tilldelas arbetsuppgifter som kan utföras självständigt, under teamets frånvaro om praktikanten inte själv vill bekosta närvaron vid externa uppdrag som mässor, föreläsningar, fotouppdrag etc. på annan ort.


Sjukdom: Blir du som praktiserar på Tredenser tillfälligt sjuk måste du anmäla detta så snart du kan, för att vi ska kunna planera arbetet, men du ansvarar själv för att anmäla längre frånvaro/ sjukdom till kursansvarig lärare vid din utbildning/skola.


Försäkringar: Praktikanten ansvarar själv för att ha relevanta försäkringar under praktikperioden.


Sekretess: Praktikanten måste ha skrivit under ett sekretessavtal innan praktikperiodens start. Både före, under och efter praktiken gäller tystnadsplikt kring de projekt och den information som praktikanten får ta del av under sin praktikperiod med hänsyn taget till de uppdragsgivare, kunder och projekt som Trendenser AB arbetar med.Förberedelser


Inför praktikens första dag är det bra om du har tänkt igenom ett par saker som vi kommer att diskutera innan praktikperioden startar.


Målsättning och förväntningar

Vad vill du få ut av din praktikperiod? Erfarenhet, kontakter, bra referenser, bara få se hur det fungerar eller har du mer specifika mål än så?


Examensuppgift

Ska praktiken avslutas med någon examensuppgift? Om så förbered en kort beskrivning av det ämne och de frågeställningar du ska jobba med så kan vi anpassa arbetsuppgifterna under praktikperioden efter detta.


Läs på om verksamheten

Ju mer du vet om det vi gör, desto snabbare kan du komma in i arbetet och få ut mer av din praktik. Läs på om trendenser, inredningsbloggande och inredningsbranschen, vad är på gång just nu, vad skrivs det om i tidningarna etc.


Praktiklogg

Ska du ”bokföra” vad du gör under praktiken är det en fördel om du har förberett detta redan innan dag Ta med en enkel anteckningsbok eller gör ett särskilt dokument på datorn där du fyller i de arbetsuppgifter du utfört under dagen, de saker du lärt dig eller som vi har diskuterat och de eventuella frågor som dyker upp. I slutet av praktikperioden (exempelvis som avslutning på din sista dag) går vi igenom frågorna så att du inte behöver lämna praktiken med några frågetecken.


Företag: Trendenser AB
Org nummer:
556839-8761
Besöksadress: Spinnmästarevägen 2, Lindome (plan 3)
Kontaktperson: Frida Ramstedt eller Maria Sabrkesh
Antal anställda: 3 st (2019)
Kollektivtrafik: Fråg Gbg C går pendeltåg mot Kungsbacka (Lindome Stn)