ETISK POLICY

COOKIES

Trendensers etiska policySyftet med den etiska policyn är att öppet visa hur Trendenser resonerar i etiska frågor kring

annonsering och samarbetspartners på Trendensers sociala kanaler samt därmed förenlig verksamhet i Trendenser AB.1.Trendenser godkänner inte annonser från företag som tillverkar replikor, designkopior eller rena plagiat och inte heller möbler, inredning eller andra produkter som genom sin form eller annars riskerar att begå intrång i någons immateriella rättigheter. 


2.Trendenser tillåter inte marknadsföring av tobak, produkter som innehåller tobak, vapen, ammunition, fyrverkerier, pornografi eller hasardspel.


3. Annonsmaterial får inte innehålla material som är bedrägligt, vilseledande eller stötande, vilket inkluderar men inte är begränsat till material som förtalar eller förlöjligar människor på grund av ålder, etniskt ursprung, hudfärg, religiös övertygelse, kön eller handikapp.


4. Trendenser vill att alla annonsörer och samarbetspartners ska ha ett medvetet förhållningssätt i sitt arbete med miljö- och klimatfrågor.

© Copyright. All Rights Reserved.