TÄVLINGSVILLKOR

TÄVLINGSVILLKOR

Allmänna tävlingsvillkor


Dessa villkor gäller för samtliga tävlingar i Trendensers kanaler (blogg // instagram // facebook).

Genom att aktivt delta godkänner du dessa:


Trendenser följer utformningen av konsumentpristävlingar enligt Lotterilagen (1994:1000) samt 10 § marknadsföringslagen (2008:486) och har därför alltid krav på motprestation (eg. motivering / slogan / rim eller likvärdigt) som grundkrav för deltagande. Slumpen får aldrig avgöra vinst.

Vinnaren / bästa motivering utses av en jury från respektive annonserande företag (ej av Trendenser)

Vinnare av varje tävling meddelas i samma inlägg som tävlingen annonserats. Detta sker med en uppdatering efter tävlingstidens slut, när juryns överläggning är avklarad och kan variera beroende på annonsörens tillgänglighet.

Juryns beslut kan ej överklagas.

Bidrag som inkommer efter utsatt tid för tävlingsstopp kommer förbises av juryn.

Du måste vara 18 år för att delta.

Vinsten skickas endast inom Sverige.

Vinsten kan ej överlåtas till någon annan.

Trendenser tar ej ansvar för tekniska problem vid överbelastning av kommentarsfältet / aktuell plattform. Trendenser tar ej heller ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade.

Priser i Trendensers tävlingar kan ej bytas mot kontanter eller andra varor än dem som anges i respektive tävlingsinstruktion.

Slutdatum för tävlingen finns specificerad i tävlingsinlägget. Tävlingen startar i samband med att tävlingsinlägget publiceras.

Vinnaren måste tillkännage sig med adress, personnummer och telefonnummer senast två månader efter att vinsten/vinnaren har annonserats på bloggen, därefter får det annonserande företaget själva avgöra om de vill utse en ny vinnare eller anse processen avslutad.

Du som deltagare i tävlingen samtycker enligt personuppgiftslagen (1998:204) till att Trendenser får behandla dina personuppgifter i syfte att publicera tävlingsbidrag och vinnarnas namn via Trendensers och annonsörens kanaler, som t.ex. hemsidor och sociala medier. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon tredje part.

Du som tävlingsdeltagare ansvarar för att ditt tävlingsbidrag är förenligt med svensk lag och att bidraget inte innehåller

stötande inslag, t.ex. rasistiska sådana. Bidraget får inte innebära intrång i någons upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Trendenser bär ej ansvar för tävlingsbidrag som strider mot dessa villkor och förbehåller sig rätten att exkludera sådana bidrag från tävlingsjuryns bedömning.

Ev. vinstskatt betalas av vinnaren och redovisas av vinnarna själva.

Trendenser förbehåller sig rätten att upphäva tävlingen och deltagandeprocessen i tävlingens alla stadier om detta anses nödvändigt. Om tävlingen avslutas i förtid ansvarar Trendenser inte för eventuella kostnader eller utgifter som deltagarna har haft i samband med tävlingen. 

Vinster vars värde överstiger 1300 kr måste beskattas. Vinnaren är skyldig att redovisa vinsten i sin inkomstdeklaration. Annonsören är skyldig att redovisa kontrolluppgift till Skatteverket. 


Trendenser följer rekommendationerna från Lotteriinspektionen. Läs mer HÄR.