VÅRA VÄRDERINGAR

ETISK POLICY

Våra värderingar


Trendenser är en kunskapsdriven inspirationsplattform. De råd vi ger baseras på fakta, inte enbart på tycke och smak.


Trendenser premierar samarbeten med företag som arbetar med långsiktigt hållbara och miljövänliga produkter. 

Vi är övertygade om att de subtila signalerna i ett rum har stor betydelse för hur vi mår och hur vi trivs, i det.

I en digitaliserad värld blir fysisk beröring allt viktigare. Även från de ting vi omger oss med. Därför vill vi arbeta med ergonomiska produkter men också med taktila material och sensorisk stimulans, inte bara med sådant som är vackert för ögat. 


Trendenser godkänner inte annonser från företag som tillverkar replikor, designkopior eller rena plagiat och inte heller möbler, inredning eller andra produkter som genom sin form eller annars riskerar att begå intrång i någons immateriella rättigheter.


Vårt mål är att hjälpa fler att känna sig som hemma, i sina egna hem.